fbpx
"Aby w życiu coś osiągnąć, trzeba wolę, wiedzę i działanie złączyć w jedno"

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjn

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, 
prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających 
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, 
w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych 
do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

Informacja

Kliknij i pobierz
Prezentację 6 latki
Szczegółowe informacje
w Sekretariacie Szkoły

Zaproszenie do składania ofert