fbpx
"Aby w życiu coś osiągnąć, trzeba wolę, wiedzę i działanie złączyć w jedno"

Stowarzyszenie

„W stronę marzeń” sekcja stowarzyszenia „Kreatywni” działająca na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Sekcja „W stronę marzeń” powstała poprzez spotkania rodziców i opiekunów dzieci/osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie.

Przedstawiciele dzieci i podopiecznych brali udział w spotkaniach organizowanych w Urzędzie Miasta Myszków od 2009 roku. Celem spotkań było polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych na terenie naszego powiatu.

Na jednym z tych spotkań podjęto zadanie utworzenia sformalizowanej grupy zajmującej się problemami osób niepełnosprawnych.

Zgromadzenie członków sekcji „W stronę marzeń” odbyło się 8 listopada 2010 roku.

Sekcję utworzyło 21 osób przy stowarzyszeniu „Kreatywni” którego prezesem jest Pani Elżbieta Doroszuk.

Założyciele sekcji to rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci cierpiących na różne schorzenia i zaburzenia rozwoju. Niektóre dzieci całe swoje życie spędzą na wózku inwalidzkim, niektóre nigdy nie będą słyszeć, mówić, część z nich nigdy nie pojmie znaczenia najprostszych słów, niektóre mają szansę osiągnąć wystarczającą sprawność, by prowadzić w miarę samodzielnie życie w przyszłości. Niezależnie od tego każde z tych dzieci wymaga 24-godzinnej opieki oraz odpowiedniego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dzień, w którym rodzice usłyszeli diagnozę dotyczącą choroby dzieci zmienił wszystko w ich życiu. Brak systemowego wsparcia rodzin takich jak oni zmusił większość z nich do rezygnacji z pracy zawodowej po to, by zapewnić konieczną ciągłą opiekę swoim podopiecznym. A sposób w jaki musieli zacząć żyć spowodował pewną izolację społeczną. Dlatego pomysł stworzenia sformalizowanej grupy.

 

Główne cele jej działania to wspieranie osób niepełnosprawnych, ochrona ich wartości oraz zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

 

Od momentu utworzenia sekcji organizowano akcję „Pomóż Świętemu Mikołajowi” – przygotowano paczki dla 50 podopiecznych ( dzieci z przedszkola i szkół integracyjnych w Myszkowie) oraz organizowano Dni Dziecka.

Przedstawiciele sekcji wzięli udział w Myszkowskim Forum Inicjatyw Ekonomi Społecznej – Liderzy ES w Praktycznym Działaniu oraz organizowali spotkania z Burmistrzem Miasta Myszkowa. Celem spotkań było tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągniecie największego poziomu rozwoju i przystosowania w środowisku.

„W stronę marzeń” jest również współorganizatorem cyklicznej akcji – „Artystyczny Pchli Targ” oraz zabawy karnawałowej w Miejskim Domu Kultury.

W 2012 roku sekcja zorganizowała cykl warsztatów terapeutycznych, których celem było przybliżenie wiedzy  na temat nowych kierunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Prowadzenie działań statutowych stowarzyszenia w dużej mierze ułatwiło przydzielenie siedziby przez Burmistrza Miasta Myszkowa – Włodzimierza Żaka w szkole podstawowej nr 4. Od października 2011 organizowane są comiesięczne spotkania członków stowarzyszenia i ich podopiecznych.

Cel spotkań to integracja środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wyznaczanie działań mających na celu tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

W dalszej działalności „W stronę marzeń’ planuje kontynuację cyklu warsztatów terapeutycznych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętów rehabilitacyjnych i edukacyjnych w siedzibie sekcji.

 

„W stronę marzeń”  zaprasza wszystkich chętnych do współpracy.

 

Więcej informacji pod nr telefonu 784796691 lub na stronie internetowej stowarzyszenia http://www.kreatywni.dzialam.org

Informacja

Kliknij i pobierz
Prezentację 6 latki
Szczegółowe informacje
w Sekretariacie Szkoły

Zaproszenie do składania ofert