fbpx
"Aby w życiu coś osiągnąć, trzeba wolę, wiedzę i działanie złączyć w jedno"

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący – Przemysław Więcek tel 602 171 132
Zastępca przewodniczącego – Dorota Witnik-Sobota
Skarbnik – Agnieszka Matysiewicz
Sekretarz – Anna Górny

W roku szkolnym 2018/2019 dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców (zgodnie z zadeklarowaną kwotą) można dokonywać u skarbnika klasowego, skarbnika Rady Rodziców lub przelewem na konto bankowe.
Nr konta do wpłat: 2482 7900 0001 0014 0140 0100 02 Bank spółdzielczy w Myszkowie
Dokonując wpłaty na konto w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Informacja

Kliknij i pobierz
Prezentację 6 latki
Szczegółowe informacje
w Sekretariacie Szkoły

Zaproszenie do składania ofert