fbpx
"Aby w życiu coś osiągnąć, trzeba wolę, wiedzę i działanie złączyć w jedno"

Komunikat dla rodziców

  1. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 poz. 492) następuje przedłużenie czasu zamknięcia szkół od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie, realnie uczniowie przyjdą do szkoły 15.04.2020 r.
  2. Nauka w tym okresie realizowana będzie na odległość według zasad umieszczonych na stronie internetowej szkoły http://new.sp4myszkow.cba.pl/
  3. Zakres materiału nauczania dla poszczególnych klas powinien uwzględniać:
    - równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu,
    - zróżnicowanie zajęć pod kontem możliwości psychofizycznych uczniów,
    - stosowanie zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 

Informacja

Kliknij i pobierz
Prezentację 6 latki
Szczegółowe informacje
w Sekretariacie Szkoły

Zaproszenie do składania ofert