fbpx
"Aby w życiu coś osiągnąć, trzeba wolę, wiedzę i działanie złączyć w jedno"

KLASA V B – KLASA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

KLASA V B – KLASA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierza Żaka od 1 września 2013 r. funkcjonuje i działa pierwszy w mieście oddział specjalny dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Uroczyste otwarcie oddziału miało miejsce 31 października 2013 r. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak, Kierownik MZEASiP Marzanna Wieczorek, Z-ca Kierownika MZEASiP Jolanta Kempa, Rzecznik Miasta Małgorzata Kitala-Miroszewska, ks. Artur Łyskowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 Magdalena Kaczmarska, Prezes Stowarzyszenia Kreatywni Elżbieta Doroszuk, Przewodnicząca sekcji W stronę marzeń przy Stowarzyszeniu Kreatywni Dorota Witnik-Sobota, radna dzielnicy Ciszówka Elżbieta Kościow.
Nasz oddział dla dzieci z autyzmem liczy czworo uczniów: Dajana, Jakub, Oliwier i Robert. Są wspaniałymi, ale wymagającymi dziećmi, które chcą lepiej zrozumieć i poznać świat, w którym żyją. Potrzebują jednak od nauczyciela trochę innego podejścia do sposobu uczenia.
Nasi uczniowie mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną salę, w której odbywają się zajęcia edukacyjne, doskonale wyposażoną salę do integracji sensorycznej i liczne gabinety do terapii indywidualnej. Pracują w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które dostosowane zostały do ich możliwości psychofizycznych. Zajęcia z dziećmi prowadzi wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, a metody są ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb i niepełnosprawności dziecka. Ponadto uczniowie otrzymują specjalistyczną pomoc logopedy, rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej, dogoterapeuty i hipoterapeuty.
Stosowane metody pracy z dziećmi z autyzmem w naszej placówce:
- terapia behawioralna,
- metoda PECS,
- metoda MAKATON,
- Metoda Aktywności Knillów,
- terapia ręki,
- muzykoterapia,
- pedagogika zabawy,
-arteterapia,
- integracja sensoryczna.

Naszym głównym celem jest zapewnienie obecnym i przyszłym uczniom jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju w sferze emocjonalnej, psychicznej i fizycznej.

Informacja

Kliknij i pobierz
Prezentację 6 latki
Szczegółowe informacje
w Sekretariacie Szkoły

Zaproszenie do składania ofert