fbpx
"Aby w życiu coś osiągnąć, trzeba wolę, wiedzę i działanie złączyć w jedno"

KLASA III B – KLASA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Od 1 września 2015r. została utworzona klasa I b – klasa o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oddział ten liczy czworo uczniów: Alex, Bartosz, Natalia i Szymon. Są to dzieci bardzo wesołe, ciekawe, chcące poznać i lepiej zrozumieć świat. Pracuje z nimi dwoje nauczycieli – nauczyciel wychowawca oraz asystent nauczyciela.

Zajęcia z dziećmi prowadzi wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, a metody są ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb i niepełnosprawności dziecka. Ponadto uczniowie otrzymują specjalistyczną pomoc w formie zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych,  rehabilitacyjnych, a także  dogoterapię i hipoterapię.
Nasi uczniowie mają do dyspozycji salę, w której odbywają się zajęcia edukacyjne, doskonale wyposażoną salę do rehabilitacji  oraz liczne gabinety do terapii indywidualnej.

Celem nauczycieli jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w sferze emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Zadaniem szkoły jest rozwijanie autonomii ucznia, wspieranie indywidualnego  rozwoju  każdego z nich oraz wdrażanie go do funkcjonowania społecznego. Budowanie w naszych uczniach poczucie wartości, bezpieczeństwa, mała liczebność oraz współpraca nauczycieli pomaga w dostosowaniu odpowiednich warunków kształcenia do możliwości psychofizycznych dzieci i ich tempa uczenia się. Stosowanych jest wiele nowoczesnych form i metod pracy mających na celu aktywizacje oraz poprawę efektywności kształcenia uczniów.

Informacja

Kliknij i pobierz
Prezentację 6 latki
Szczegółowe informacje
w Sekretariacie Szkoły

Zaproszenie do składania ofert